Obchody Dnia Patrona i ślubowanie uczniów klas pierwszych